Categories
לידה

מוגן: חתך חיץ

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Categories
ראשי

היחס שלנו כחברה ללידה

פעמים רבות, בשיחות על לידה, אנו נתקלות בסיפורים מלחיצים.  אופי הסיפור הוא לרוב דרמטי ומפחיד, או כזה שמסתיים בהצלה ברגע האחרון.  ואמנם, החברה שלנו באופן כללי רואה לידה כאירוע מלחיץ, כזה שאי אפשר לצפות מראש.  מספרים לנו שבלידה יש צירים כואבים עד כדי בלתי נסבלים וסכנה כרוכה בכל רגע. לכן חשוב להיערך מראש לכל מצב […]